top of page

ŠUNS SOCIALIZACIJA

Mažas juodas šuniukas guli smėlyje

Šuniuko pristatymas pasauliui

Maži šuniukai ateina į šį pasaulį neturėdami jokio supratimo apie žmones ar apie pasaulį kuriame mes gyvename. Jiems riekia tiek daug apie mus sužinoti – apie važiavimą mašina, dulkių siurblius, vinguriuojančius dviračius ir dar daug daugiau. Jeigu jiems nepasitaiko progos sužinoti apie žmones, gyvūnus ir jų aplinkoje esančius daiktus, jie gali užaugti baikščiais, neramiais ir asocialiais šunimis. Tokių situacijų galima išvengti kiek įmanoma anksčiau pradėjus socializavimą ir susitikimus su įvairiais žmonėmis, gyvūnais, vaizdais, garsais ir vietomis. Jeigu planuojate įsigyti naują šuniuką, geriausia būtų jį pasiimti maždaug septynių savaičių amžiaus. Iki šio laikotarpio šuniukas turi bendrauti su savo mama, broliais ir seserimis. Nuo septynių savaičių amžiaus itin svarbu, kad šuniukas pradėtų bendrauti su žmonėmis.

Šuns socializacija - nauji draugai

Socializacija yra procesas, kurio metu vystosi ryšiai su kitomis gyvomis būtybėmis Jūsų aplinkoje. Pirmieji Jūsų šuniuko gyvenimo mėnesiai yra patys svarbiausi tolimesniam jo vystymuisi. Jeigu šiame periode šuniukui nesudaroma pakankamai progų būtiniems socialiniams kontaktams užmegzti, padaroma nebepataisoma žala, kuri vėliau pasireiškia bailumu, drovumu ar agresija. Kadangi pats jautriausias šuniuko socializavimo periodas pasireiškia per pirmąsias dvylika jo gyvenimo savaičių, Jūs turėtumėte pradėti jo socializacijos procesą nuo pat pirmos įsigijimo dienos (ir tęsti iki tol kol šuniukas suaugs). Pradėkite nuo paprasto, ramaus supažindinimo su vienu žmogumi ir palaipsniui įtraukite vis daugiau žmonių triukšmingesnėje aplinkoje. Pasikvieskite draugus, gimines, turinčius augintinių, į savo namus, kad susipažintų ir pažaistų su Jūsų šuniuku.

Kai tik Jūsų veterinarijos gydytojas pasakys, kad Jūsų šuniukas yra pakankamai imunizuotas, išeikite su juo pasivaikščioti kiek įmanoma dažniau. Iš pradžių venkite vietų, kurios yra padidintos rizikos ligų atžvilgiu, tokių kaip kaimyniniai parkai ar vietos kuriose lankosi valkataujantys šunys. Kad naujos pažintys būtų ypatingos, duokite šuniukui mažą sausainį kai jis ką nors susitinka. Kai tik Jūsų šuniukas išmoksta komandą „Sėdėt“, susitikus žmogų liepkite jam sėdėti, ir kiekvienam žmogui leiskite duoti šuniukui „apdovanojimą“. Taip mažas šuniukas yra išmokomas tinkamai pasisveikinti, o ne pulti ar šokti ant svečio ar einančių pro šalį žmonių.

Šuns dresavimas

Labai svarbu, kad Jūsų šuniukas susipažintų ir gautų skanėstų iš įvairiausių žmonių, įvairaus amžiaus ir išvaizdos. Šuniukas, kuris užauga ribotoje socialinėje aplinkoje (pvz.: kurioje yra tik suaugę žmonės arba tik moterys) gali tapti baikštus ar agresyvus atsidūręs aplinkoje, kurioje yra skirtingai atrodančių ar besielgiančių žmonių (pvz.: vaikų ar vyrų su barzdomis). Net jei Jūsų namuose nėra mažų vaikų, tačiau kartkartėmis Jūsų augintinis susidurs su jais. Todėl reikėtų labai gerai pasistengti, kad Jūsų šuniukas turėtų pakankamai progų pažaisti ir sužinoti daug naujo apie vaikus. Kai kuriems šuniukams atrodo, kad vaikai yra visiškai skirtinga rūšis, nes jie vaikšto, elgiasi ir kalba visiškai kitaip negu suaugę. Jeigu per šiuos pirmuosius mėnesius Jūs nesuteiksite savo šuniukui pakankamai progų pozityviai pabendrauti su vaikais, jis gali niekados ir nesijausti saugiai tarp vaikų. Dar vienas puikus būdas pradėti ankstyvąją socializaciją yra šuniukams skirtos treniruotės.

Naujausia treniruočių koncepcija teigia, kad šuniukus reikia pradėti treniruoti tada, kai jie dar nespėjo išmokti blogų įpročių ir mokymasis vyksta labai sparčiai. Dabar daugelyje bendruomenių yra šuniukų treniravimo ir socializacijos užsiėmimų, į kuriuos šuniukai priimami nuo trijų mėnesių amžiaus. Šie užsiėmimai ne tik padeda šuniukams tinkamai pradėti treniruočių programas, juose sudaromos puikios galimybės vystytis įvairiems socialiniams santykiams su kitais šuniukais ir žmonėmis. Pasiteiraukite savo veterinarijos gydytojo apie Jūsų rajone vykstančias šuniukų pamokėles ir dresavimą. Baudimas ankstyvose vystymosi stadijose gali neigiamai paveikti šuniuko santykius su žmonėmis. Venkite treniruočių programų kuriose naudojamos fizinės bausmės, tokios kaip šuniuko mušimas, trenkimas per snukutį ir nosies trynimas į išmatas. Tokie metodai gali išmokyti Jūsų šuniuką tik žmogaus rankos baimės arba išgąsdintas jis pradės kandžiotis. Bendrai, per pirmuosius savo šuniuko gyvenimo mėnesius venkite kontakto su žmonėmis, kurie Jūsų šuniukui gali kelti nerimą.

Šuns mokymas

Mokymas, tai terminas, reiškiantis pratinimą prie besikeičiančios aplinkos. Jūsų šuniukui augant nauji garsai ir situacijos gali jam sukelti nerimą ar baimę. Pradėkite mokymus ankstyvame amžiuje. Dažnai leiskite šuniukui susidurti su įvairiais vaizdais, garsais, kvapais ir situacijomis. Pavyzdžiui, dažnas trumpas pasivažinėjimas mašina pripratins Jūsų šuniuką prie kelionių ir sumažins važiavimo nerimą, bet tik su ta sąlyga, kad per tokias treniruotes neatsitinka nieko nemalonaus. Taip pat pratinkite savo šuniuką prie tokių dirgiklių kaip transporto garsai, sirenos, lėktuvai, vanduo, liftai ar žadintuvai. Jeigu Jūsų šuniukas pirmą kartą atsidūręs naujoje situacijoje ar susidūręs su dar nepažįstamu dirgikliu elgiasi per daug atsargiai, pradėkite nuo naujų nestiprių dirgiklių ir kiekvieną kartą kai šuniukas jausis drąsiai apdovanokite jį gardžiu kąsneliu.

Niekada neduokite šuniukui skanėstų kai jis jaučiasi nesaugiai, elgiasi baikščiai – tokiu būdu Jūs tik apdovanosite netinkamą elgesį ir paskatinsite šuniuką bijoti. Palaipsniui galite pradėti pratinti prie intensyvesnių dirgiklių. Jeigu Jūsų gyvenamojoje aplinkoje nėra pakankamai dirgiklių, galima įsigyti įrašų su įvairiais aplinkos garsais. Tinkamas šuniuko socializavimas ir jo charakterio „šlifavimas“ reikalauja nemažai laiko ir pastangų. Tačiau visos Jūsų pastangos atsipirks kai tapsite išdidžiu socialaus ir draugiško šuns savininku.

bottom of page